Rekonštrukcia zimného štadiónu v Rimavskej Sobote
Diagnostické centrum v Rimavskej Sobote
Prestavba objektov pre chov ošípaných v Domafale